TERVEEMPI SUOMI

Näin se saavutetaan
Olet täällä:

#TERVEYDENHUOLTO

Eduskuntaan tarvitaan nyt vahva ammattiosaaja, joka kykenee hahmottamaan isoja kokonaisuuksia.

Terveydenhuollon uudistus on toteutettava niin, että yksilöllä säilyy laadukkaat terveydenhuollon lähipalvelut, uusia teknologioita hyödyntäen.

On tärkeää toimia kustannustehokkaasti ja hakea uudenlaisia ratkaisuja ja samalla muistaa, että keskiössä on aina ihminen, sinä ja minä, meidän lapsemme, meidän vanhempanne, meidän palvelutarpeemme.

Keskussairaalat säilytetään

Maakuntien keskussairaalat erikoistuvat alueellisiksi osaajiksi. Yhtään keskussairaalaa ei lakkauteta vaalipiirin alueelta. Ennaltaehkäisevään työhön panostamalla säästetään enemmän kuin keskittämällä sairaanhoidon palvelut suuriin yksikköihin.

Sote sotena

Sote-uudistus on vietävä maaliin asiakas ja palveluiden integraatio edellä.

Sotea kehitettävä koko ajan

Palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti niin, että asiakas saa useimmin tarvitsemansa palvelut lähialueelta. Erikoissairaanhoidon palvelut paikasta, jossa on riittävä osaaminen.

#ELINVOIMA

Elinvoimaa kehitetään panostamalla alueiden omiin vahvuuksiin.

Kaakkois-Suomen vahvuuksille, mm. metsä- ja biotuoteteollisuuden, teknologia- ja vientiteollisuuden sekä matkailun kehittymiselle, on luotava toimivat edellytykset kehittämällä osaamista, rahoitusta ja infraa. Maailmanlaajuiset verkostot, tekoäly ja robotiikka on saatava vahvemmin mukaan yritysten kasvun mahdollistajiksi. On pureuduttava entistä vahvemmin yrittämisen mahdollisuuksien lisäämiseen ja esteiden purkamiseen. Kotimaisen ruuan tuotannon kannattavuus on varmistettava.

Kilpailutukset

Kilpailutuksiin osallistuminen mahdollistettava maakuntatasolla myös pienille yrityksille.

Yhteistyö ja verkostot

Maailmalaajuisia verkostoja on alettava hyödyntämään paljon entistä tehokkaammin. Vahvuuksia on kehitettävä yhteistuumin ja erikoistuen, sekä maailmantason huippuosaamista hyödynnettävä verkostojen kautta.

Infraa ja rahoitusta kehitettävä

Liikenne (lento-, juna- ja maantieyhteydet) sekä data- ja osaamisyhteyksiä on kehitettävä suunnitelmallisesti ja luotava ne entistä tehokkaammiksi ja kansainvälisemmiksi. Yritysten uudet rahoitusinstrumenttejä on kehitettävä ja ssaatava tehokkaammin käyttöön.

#TURVALLISUUS

Jokainen meistä ansaitsee turvallisen elämän, yhteenkuuluvuuden tunteen ja taloudellisen varmuuden.

Suomessa pitää voida kävellä huoletta illalla töistä kotiin, antaa lapsien leikkiä pihalla, perheen nukkua yönsä rauhassa.

Suomalainen turvallisuus syntyy, kun kaikilla on mahdollisuudet onnelliseen elämään.  Heikoimmista pidetään huolta ja ulkoisista uhkista huolehtii osaava maanpuolustus ja turvallisuusorganisaatiot riittävin resurssein.

Sosiaaliturva uudistetaan

Eriarvoistuminen synnyttää suurimmat riskitekijät joka päiväisessä elämässä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin on pitää huolta heikoimmista. Sosiaaliturva tulee uudistaa niin, ettei kukaan jää yhteiskunnan verkon ulkopuolelle.

Syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan

Syrjäytyminen on aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja aiheuttaa suuria kustannuksia valtiotaloudellisesti. On panostettava mm. koulukiusaamisen ehkäisyyn ja luotava keinot, joilla vastoinkäymisiä ja sairauksia kohtaavat suomalaiset eivät syrjäydy.

Turvallisuuteen lisärahoitusta

Alueiden turvallisuuteen vaikuttaa olennaisesti, kuinka suuret resurssit turvallisuusorganisaatioilla ja poliisilla on käytettävissä. Riskianalyyseihin ja riskien ennaltaehkäisyyn on panostettava. Suomeen ei saa syntyä alueita, joissa hädän tullen ei ole apua tarjolla.