Syksyllä oli ilo olla kertomassa hyviä, tulevaisuutta koskevia suunnitelmia Sosterin ja Tekonivelsairaala Coxan yhteistyöstä. Molemmat organisaatiot ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka puitteissa nyt tehdään pikaisesti selvitys parhaimmasta mahdollisesti yhteistyömallista. Sopimuksen lopullisena tavoitteena on perustaa yhteinen yhtiö tai muu vastaava toimintamalli, joka sitten aloittaisi Savonlinnan keskussairaalan tiloissa – esimerkiksi nimellä Coxa Savonlinna. 

Tekonivelkirurgia tässä mallissa tapahtuisi täysin Coxan brändin alla ja edelleen noudattaen Coxan viimeisen päälle hyvää hoitoprosessia, laatutyötä ja koulutusta. Tavoite on, että toiminta voidaan käynnistää keväällä 2019, käytännössä vuoden vaihteen jälkeen.

Sosterissa on leikattu vuosittain hieman vajaa 300 lonkka- ja polviproteesia. Nyt voimassa oleva keskittämisasetus edellyttää tekoniveliä leikkaavalta sairaalalta kokonaismääräksi vähintään noin 600 proteesia vuodessa. Yhteistyö Coxan kanssa luo erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa tuo asetuksen vaatima määrä, ja jopa enemmänkin. Käytännössä markkina-alue on noin 200 kilometriä Savonlinnasta, joten alueella on noin 650 000 asukasta. Venäjältä tulevat asiakkaat olisivat myös hyvin tervetulleita.

Muista sairaalan keskittämisasetuksen piiriin kuuluvista toimenpiteistä, kuten vaativista päivystysleikkauksista sekä tietyistä syöpäleikkauksista neuvotellaan kaikkien naapurustossa olevien sairaanhoitopiirien kanssa. Myös Essoten kanssa on mahdollista jatkaa neuvotteluja, mutta lopputuloksen tulee olla vastavuoroinen. Yhteistyö ei tarkoita vain yksipuolista toimintojen ulospäin luovuttamista.

Toivottavasti saamme nyt syntyneestä mukavasta tilanteesta uutta vauhtia myös alueemme muuhun yhteistyöhön. Paljon jo Xamkin ja SAMIedun kanssa yhteistyötä tehdäänkin, mutta vielä paljon parempaan pystytään. Toivottavasti uusia innovatiivisia ratkaisuja löytyy oppilaiden opetuksen ja sairaanhoitopiirin henkilökunnan välisestä yhteistyöstä. Yhtenä esimerkkinä on mietinnän alla ollut ”mallikoti”, jossa alueen asukkaat voisivat käydä tutustumassa kodin muutostöihin ja apuvälineisin. Opiskelijat, Sosterin ammattilaiset ja koulujen henkilökunta voisivat toimia samoissa tiloissa, yhdistäen opiskelijoiden harjoittelua ja ammattilaisten palvelua.

Ehkäpä sairaalan kampukselle voisi jatkossa keskittyä tiiviimmin sote-alan yrityksiä sekä yhdistyksiä. Näin syntyisi todellinen sote-palveluiden kampus, mikä helpottaisi kaikkea yhteistoimintaa sekä mahdollistaisi asiakkaille paremman palveluiden saannin ”yhdestä paikasta”. Toivoisin myös jatkossa runsaampaa vuorovaikutteista yhteistyötä yrittäjien sekä teollisuuden kanssa seudullamme. Meillä olisi varmasti paljon opittavaa toisiltamme. Itse koin erinomaisen herätyksen, kun pääsin vierailemaan Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla. Siellä työturvallisuuteen sekä vierailijoiden turvallisuuteen kiinnitetään aivan erityistä huomiota. Vaikka Sosteri on sosiaali- ja terveyspalvelurganisaatio, ja näin ollen ihmisten hyvinvointi sekä työhyvinvointi ovat keskiössä, on meillä todellakin opittavaa teollisuudelta.

Vastaa

Sähköpostiasi ei julkaista.

Lisää kommentti