Itsenäisyyspäivä ja joulun tunnelma saavat varmasti monet pohtimaan suomalaista yhteiskuntaa sekä meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointia.

Nykyisen eduskunnan kausi lähestyy päättymistään ja yksi historian suurimpia yhteiskuntamme uudistuksia on vielä kesken. Sote-lakien käsittely on eduskunnassa nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja on selvää, että tämän vuoden loppuun mennessä ei enää lakien hyväksymisestä äänestetä. Lakien hyväksyminen eduskunnassa on toki vielä mahdollista sydäntalven aikana.

Sitten onkin eri asia mitä tapahtuu eduskuntavaalien jälkeen kun melko todennäköisesti poliittiset voimasuhteet muuttuvat. Voi myös kysyä, tuleeko lakien täytäntöönpano etenemään nykyisten lakiesitysten mukaisina vai aloitetaanko muutosten tekeminen välittömästi tulevan hallituksen toimesta. Meidän on siis kestettävä epävarmuutta vielä pitkään.

Meille Savonlinnan seudun ihmisille on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että meillä säilyy sairaala, jossa on toimiva päivystys. Yhteispäivystys on myös laissa kirjoitettu edellytys sille, että sairaalassa voidaan tehdä leikkauksia nukutuksessa. Savonlinnan keskussairaalan päivystys pelastaa myös useita kymmeniä ihmishenkiä vuodessa. Mitä tapahtuisikaan jos lähimpään päivystyspisteeseen olisi keskimäärin yli 100 kilometriä. Päivystyksessämme on 34 000 käyntiä vuodessa eli lähes 100 käyntiä päivässä. Sairaala ja päivystys ovat välttämättömiä myös hyvälle perusterveydenhuollon toiminnalle. Kuka on valmis luopumaan päivystyspisteestämme ja edelleen kysyn turvaavatko nyt eduskunnassa olevat lakiesitykset meille päivystyksen Savonlinnaan?

Perusterveydenhuollolla on yli kolmekymmentä lakiin kirjoitettua tehtävää. Toimiva perusterveydenhuolto tarvitsee hyvät, laadukkaat ja nopeat erikoislääkäreiden konsultaatiot sekä sairaalassa tehtävän diagnostiikan ja hoidon suunnittelun vaativimmissa tilanteissa. Sosiaalihuollon palvelut liittyvät tiiviisti ihmisten hyvinvointiin ja toimintaedellytyksiin. Niinpä meillä onkin jo kahden vuoden ajan kehitetty integroituja kolmen eri toimintasektorin palveluprosesseja. Tämähän on yksi tulevan sote-uudistuksen tavoitteita ja tässä olemme yksi Suomen edelläkävijöistä.  Meillä Sosterissa kehitystyön seurauksena erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn odotusajan mediaani on 23 vuorokautta (29.11.2018) mikä on varmasti Suomen nopeimpia.

Vuodenvaihteen jälkeen alkaa tapahtua myös uutta ja näkyvää. Sairaalan kylkeen alkaa nousta uudisrakennus johon arviolta vuonna 2021 siirtyy nykyiseltä pääterveysasemalta avohoidon vastaanotot, kuntoutusosastot sekä suunterveydenhuolto. Rakennukseen tulee nyt myös sosiaalihuollon palveluiden tiloja eli nyt saamme yhdistettyä myös fyysisesti sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon toimintaa.  Tulemme hakemaan myös uusia innovatiivisia ja entistä kustannustehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä toimintamalleja.

Näin voi siis levollisin mielin toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulua

Panu Peitsaro
Kuntayhtymäjohtaja
Sosteri

Uusi-Saimaa lehti (5.12.2018)