Kokoomus julkaisi puolueen tavoitteet sote-uudistukselle. Parannetaan palveluiden saatavuutta, jonoissa ei kukaan parane. Ei rakenneta uusia hallinnontasoja eikä uusia veroja. Järjestäminen kootaan riittävän leveille harteille. Luotetaan kuntiin ja kaupunkeihin sekä sote-ammattilaisiin tulevassa uudistuksessa. Eri puolilla maata mahdollistetaan erilaisia toteutustapoja. Monin paikoin voidaan edetä vapaaehtoisten kuntayhtymien malilla. Tavoitteina voidaan edelleen pitää asiakaslähtöisyyttä, sujuvia hyvin johdettuja integroituja palveluprosesseja, kustannustehokkuuden lisäämistä, sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämistä sekä valinnanvapauden lisäämistä esimerkiksi palvelusetelin avulla.

Merkittävä linjaus on se, että ei luoda uusia hallinnollisia tasoja, ei uusia vaaleja, eikä uusia veroja. Pyritään mieluummin purkamaan byrokratiaa ja tavoitellaan matalan hallinnon mallia.  Nyt on aika panostaa suoraan palveluiden ja asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseen. Tästä kehittämisestä löytyy hyvä esimerkki Sosterista, jossa siirryttiin ensimmäisenä julkisena sote-organisaationa prosessijohdettuun palvelumalliin.

Kokoomuksen malli perustuu vapaaehtoisiin kuntayhtymiin. Näin kunnilla ja kaupungeilla tulee olemaan merkittävä rooli sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkossakin. Uusien lakien säätäminen kuntapohjaisella mallilla tulee olemaan huomattavasti yksinkertaisempaa kuin aikaisemmissa malleissa. Kuntaliiton tavoitteet uudistukselle ovat kokoomuksen linjausten kanssa soten osalta täysin yhtenevät.

Asiakas aina ensin

Asiakkaiden kannalta todella merkittävä tavoite on muuttaa hoitotakuulakia siten, että hoitoon pääsy parantuu merkittävästi: lääkärin vastaanotolle tulee päästä kuukaudessa nykyisen 3 kuukauden sijaan, hammaslääkäriin pitäisi päästä 3 kuukaudessa ja esimerkiksi kiireettömään sairaalahoitoon 3 kuukaudessa 6 kuukauden sijaan. Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyshoidon hoidontarpeen arviointiin tulee jatkossa päästä 2 viikossa ja hoitoon kuukaudessa nykyisen 3 kuukauden sijaan. Jos julkinen palveluntuottaja ei kykene näihin aikoihin olisi asiakkaalle tarjottava palveluseteliä. Asiakas voi sitten itse valita käyttääkö seteliä, vai jääkö odottamaan vielä hoitoon pääsyä.

Tämä malli tulee tehostamaan huomattavasti julkisen palveluntuottajan hoitoprosesseja. Valtakunnallisesti katsottuna tämä vaatii palveluiden johtamisen uudistamista sekä tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämistä.

Nyt esitetyllä mallilla asiakaslähtöisyys, sujuvat hoitoketjut integraation avulla, nopeampi hoitoonpääsy, kustannustehokkuuden parantaminen, uusien sähköisten palvelumuotojen käyttöönotto ja johtamisen uudistaminen tulevat toteutumaan.

Jonojen purkaminen voi alkuvaiheessa aiheuttaa kustannuksia, mutta säästöä syntyy kosolti jatkossa. Potilaat saavat nopeasti palvelutarpeen arvioinnin, tutkimukset ja tarvitsemansa hoidon. Yhteiskunnalle sairauslomapäivä maksaa keskimäärin 350 euroa päivä ja Suomessa oli viime vuonna noin 14 miljoonaa Kelan korvaamaa sairauspäivää. Tämä tarkoittaa yhteiskunnalle noin 5 miljardin euron menetyksiä ja paljon inhimillistä kärsimystä. Korjataan nyt tämä tilanne kokoomuksen mallilla ja panostetaan suoraan asiakkaiden palveluihin sekä unohdetaan jäykkien uusien hallintohimmeleiden rakentaminen.

Panu Peitsaro
Kuntayhtymäjohtaja
johtajaylilääkäri
eduskuntavaaliehdokas (kok)