Metsä merkitsee meille suomalaisille paljon ja keskustelua metsäasioista syntyy helposti. Mielipiteitä ja tunnetta asian ympärillä riittää. Metsien käytöllä on suuri rooli Suomen tulevaisuudessa, vaikka tämä ehkä hämärtyi Nokian ja muiden tietoteknisten rynnistyksen aikana. 2000-luvun alussa ala näytti jo auringonlaskun alalta. Nyt on toisin. Suomi kulkee metsäteknologiassa maailman kärjessä ja uusia investointeja on tehty ja toivottavasti tehdään lisää. Tämä tarkoittaa työpaikkoja ja uusia ekologisempia tuotteita.

Metsien kasvu paranee koko ajan

Metsien kasvu on parantunut tuplasti viidenkymmenen vuoden aikana. Metsien hiilivarasto on kasvanut 1,7 kertaiseksi -60 lukuun verrattuna. Voi hyvin puhua menestystarinasta. Puuta käytetään rakentamisessa, kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä. Kaikki se, mikä tehdään öljystä, voidaan tehdä puusta ja enemmänkin. Raaka-aine löytyy läheltä. Puun osuutta voidaan lisätä merkittävästi meille suomalaisille arkisissa asioissa.. Savonlinnan Kuitulaboratoriolla on tässä tutkimus- ja tuotekehitystyössä jo nyt tärkeä rooli. Kuitulaboratorioon on yhteisesti panostettava ja kehitettävä siitä valtakunnan ykköstoimija.

Puun alkulähteillä on omat haasteensa

Tieverkon kunto ja muu infra vaatii panostuksia. Puu kulkee pyörillä ja liikenteen lisääntyessä riskit tiestölle kasvavat. Kunnostettavia teitä on paljon. Metsäbiotalouden arvonlisää ja verotuloa pitää palautua puun alkulähteille. Verotuksen kannustavuutta pitää lisätä siten, että metsäyrittäjyyttä tuetaan. Osaamiseen ja metsänomistajien neuvontaan on panostettava. Metsänomistamisen täytyy olla kannattavaa ja motivoivaa. Iso kysymys Itä-Suomelle on, miten metsän verot palautuvat puun juurelle, puun kasvupaikan kotikuntaan? Keskusteluissa on esillä metsien käsittely, monimuotoisuus ja suojelutavoitteet. Metsälainsäädäntö antaa nykyään paljon vapauksia metsänomistajille toteuttaa omia tavoitteitaan. Sama vapaaehtoisuus täytyy turvata metsien suojelussakin. Pitää nähdä metsä puilta.

Panu Peitsaro
Savonlinna