Nyt kun sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan, on suun terveydenhuolto huomioitava uudistuksessa siten, että palvelut ovat käytettävissä meille jokaiselle sosioekonomiseen asemaan katsomatta. 

On todella kummallista, että esimerkiksi ”ruuansulatuskanavan” ääripäitä hoidettaessa korvausjärjestelmä on kovin erilainen. Peräpukamien hoitaminen on potilaalle suhteellisesti huomattavasti halvempaa kuin tulehtuneen ja vajaahampaisen suun hoito.  Nykyisin suun perusterveydenhuollon asiakasmaksut ovat muuta terveydenhuoltoa selvästi suuremmat ja tämä on osalle väestöä este hoitoon hakeutumiselle. Tänä päivänä kivuton, tulehdukseton suu sekä vajavaisen hampaiston proteesit eivät ole kaikkien saatavilla.

Noin puolella suomalaisista on suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdus. Laaja-alainen ientulehdus vastaa pinta-alaltaan ihmisen kämmentä. Kuinka moni jättäisi iholla näkyvällä paikalla olevan kämmenen kokoisen haavan hoitamatta. Ongelma tässä on tietysti se, että ientulehdus ei ole samalla tavalla helposti havaittavissa. Tästä syystä pitäisikin huolehtia, että ihmisillä on entistä helpompaa päästä suun terveydenhuollon palveluihin.

Nykyisin tiedetään, että suun sairaudet voivat lisätä sydän- ja aivoinfarktin riskiä, heikentää diabeteksen tasapainoa ja liittyä jopa Alzheimerin taudin syntyyn.

Tarvitaan riittävä resursointi. Ehkäisevät palvelut tulisivat olla maksuttomia. Lasten ja nuorten syrjäytymisessä suun terveydellä on suuri merkitys ja tämä korostuu erityisesti nuorilla miehillä. Koulujen ja päiväkotien arkeen karkki ja sokeriset juomat eivät kuulu.  Ikäihmisten määrä on voimakkaassa kasvussa. Heillä huono suun terveys voi johtaa ravitsemusongelmiin ja aiheuttaa jopa laitoshoidon tarvetta yleiskunnon laskiessa heikentyneen ravitsemuksen vuoksi. Muiden hoidon varassa olevien suun hygieniasta tulee huolehtia samalla tavoin kuin muustakin hygieniasta. Hoitotoimenpiteissä tulee aina toimia lääketieteen periaatteiden mukaisesti siten, että toimenpiteillä saavutetaan parempaa elämänlaatua eivätkä haitat muodostu lopulta suuremmiksi.

Suun terveyden hoitamattomuus tulee kalliiksi meille kaikille.

Panu Peitsaro
erikoislääkäri, hammaslääkäri