Yksi suurimpia haasteita sosiaali- ja terveyspalveluissa on väestömme nopeasti tapahtuva ikärakenteen muutos. 75 vuotta täyttäneiden toimintakyky Etelä-Savossa on THL:n selvitysten mukaan hieman maan keskitasoa huonompi. Heistä merkittäviä vaikeuksia arkiaskareissa on 27 prosentilla. Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä naisista on noin 16 prosenttia ja miehistä noin 11 prosenttia.

Nykyisillä ikäihmisten hoivan käytänteillä hoivamenojen kasvuksi THL on ennustanut vuodesta 2016 vuoteen 2030 61 prosenttia ja vuoteen 2040 114 prosenttia.

Voitaisiinko tämä haasteellinen tilanne ja joka tapauksessa edessä oleva muutos kääntää mahdollisuudeksi ja seutukuntamme elinvoimaksi? Mielestäni todellakin voidaan.

Nyt on juuri oikea aika panostaa ikäihmisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyvään tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Meillä täällä Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa ikärakenteen muutos etenee useita vuosia edellä ruuhka-Suomea. Näin meillä olisi todella hieno tilaisuus valtion, tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tutkimus- ja kehittämistuella saada alueellemme aktiivista uutta toimintaa tulevaisuuden innovaatioihin jota koko Suomi todella tarvitsee käytännön sote-uudistuksen tueksi.

Tässä tutkimus- ja kehittämistyössä olisi mahdollisuus laajaan yhteistyöhön julkisen terveydenhuollon, kuntien, koulujen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Ikäihmisiä seudullamme on runsaasti ja tulevina vuosina määrä kasvaa. Parhaimmillaan pystymme parantamaan asukkaidemme toimintakykyä verrattuna nykytilanteeseen, tarjoamaan uusia työpaikkoja, saamaan alueellemme uusia yrityksiä ja tutkimustoimintaa sekä tätä kautta myös uusia kansainvälisiä yhteyksiä.

Ikäihmisten toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi tähtäävien toimenpiteiden sekä uusien tulevien ikäihmisten palveluihin liittyvien teknologioiden ja uusien terveystuotteiden kehittämisen aika on juuri nyt.

Panu Peitsaro
erikoislääkäri, hammaslääkäri