Panu Peitsaro on erittäin yhteistyökykyinen, positiivista kehitystä sekä muutosta aikaansaava henkilö. Panu on myötävaikuttanut ja mahdollistanut alueellisia kehitysprojekteja niin koulutuksen ja osaamisen kehittämisen kuin koko Savonlinnan talousalueen näkökulmasta. Mielestäni Panun laaja-alainen osaaminen, uudistuskykyisyys sekä kumppanuusverkostoissa toimiminen vahvistaa Savonlinnan talousalueen imagoa ja luo uusia mahdollisuuksia koko seutukunnan tulevaisuuden kehittymiselle.